Lägga ny garageuppfart

Att lägga en ny garageuppfart kan vara ett omfattande arbete, men hur mycket jobb detta innebär, och pengar för den delen, beror till stor del på vilken typ av garageuppfartman har för tillfället och vad det är man planerat lägga. Här tittar vi lite översiktligt på vilka alternativ man har.

Asfalt

Asfalt är en väldigt vanlig uppfartstyp på många håll i Sverige och har en hel del fördelar. Till att börja med kommer man inte behöva spendera tid på att rensa ogräs och att kratta löv på en asfalterad garageuppfart är väldigt tacksamt. Hållbarheten är i regel riktigt bra, men har man undermålig dränering kan den börja försämras redan efter fem år. Detta kan sluta med en ojämn uppfart med många sprickor och i värsta fall kan man behöva ta bort asfalten med specialverktyg.

Sten

Garageuppfarter av sten, som marksten eller kullersten, är inte så värst vanlig men de kan vara riktigt snygga. Och just för att de är något ovanliga är det många som tycker att de känns lite lyxigare, åtminstone när man använder lite finare sten. För att lägga stenuppfart krävs ett gediget förarbete och det är alltid en bra idé att ta hjälp från en expert, även om det bara är att fråga om råd och tips.

Grus

Grusuppfarter är tillsammans med asfalt de två vanligaste garageuppfarterna och medan de kan se väldigt enkla ut behöver man göra en hel del mätning för att få en bra grusuppfart. Detta beror mycket på att man vill att vattnet ska rinna bort från huset och detta kräver att man lägger de olika lagren av grus i en viss vinkel. Varje lager ska även slätas ut för att man ska få det bästa möjliga resultatet.