Fördelen med tjänstebil

Syftet med ett företag är att vara vinstdrivande. För att möjliggöra att ha en fungerande verksamhet som genererar vinst behöver de anställda ha möjlighet att komma i kontakt med sina kunder. Detta görs ofta på distans genom telefoni och internet. Men ibland behöver man resa och ses och det är där tjänstebilen kommer in i bilden.

bilar

I vardagligt tal kallar man alla typer av fordon som man får tillgång till via arbetsgivaren eller det egna företaget för tjänstebilar. Men det är inkorrekt då det även finns förmånsbilar som man delvis får använda privat och medan den andra varianten endast får brukas i arbetet. Det är viktigt att noggrant notera hur mycket man kör privat och hur mycket man kör i tjänsten med tjänstebilen/förmånsbilen. Detta göra man genom att föra en körjournal. En manuell körjournal tar en hel del tid att registrera och det är heller inte ett helt tillförlitligt dokument.

Idag finns elektroniska körjournaler på marknaden och flera företag har nappat på idén att investera sådana i företagets bilar. Genom dessa elektroniska journaler ser man tydligt var och hur långt de anställda kört. Man får också en uppgift om bensinförbrukning. En annan stor fördel är att systemen är utrustade med GPS vilket gör att det är smidigt att spåra en medarbetare om olyckan varit framme. Detta ger en trygghet för den anställde som är ute och färdas på egen hand.

Den största vinsten med att införskaffa tjänstebil åt sina anställda är att de sparar tid. Det är inte alltid enkelt att ta sig till kunden om inte de eller företaget befinner sig i en storstadsregion. Men en ren ekonomisk kalkyl visar att det finns situationer där tjänstebilen antingen är att rekommendera eller något man bör avstå från. För det stora flertalet anställda är det mest lönsamt att det är arbetsgivaren som betalar kostnaderna för att hålla bilen. Värdet av att ha denna typ av lösning har ökat i takt med att priset för både bensin, diesel och etanol gått upp i en stadig takt. När det är arbetsgivaren som står för drivmedlet finns möjligheten för näringsidkaren att dra av momsen på det.

Istället för att köpa en tjänstebil finns möjligheten att införskaffa fordon till företaget genom leasing. Med denna lösning blir den största kostnaden den avgift man betalar till det uthyrande företaget. Då behöver man som företagare inte tänka på kapitalkostnaden och den gradvisa värdeminskningen. Man får även i förekommande fall dra av 50 eller 100 % av momsen på den betalda leasinghyran. Om man behöver extra utrustning till bilen, sådan som enkelt kan avlägsnas vid behov, får man fullt momsavdrag för dessa produkter.